Què és EspaiBAU.net

espaibau.net és el servei de publicació web que BAU posa a disposició de tota la comunitat educativa. Estudiants i professorat de Grau, màsters, i altres cursos, podrà donar-se d’alta al sistema i poder publicar webs sota el domini:

http:// elmeuprojecte . espaibau . net

Vols donar d’alta la teva web?

  • Crea la teva web (utilitzant el teu email de BAU): Registra’t.

Tecnologies utilitzades

Espaibau.net està desenvolupada sobre servidors controlats directament pel departament TIC de BAU. El programari utilitzat es considera FOSS (Free Open Soucre Software), i per tant és de codi obert i gratuït: WordPress, MySQL, entre altres.

Limitacions

La plataforma WordPress Multisite (sobre la que la xarxa està desenvolupada) permet als usuaris crear tantes webs com necessiti. No obstant la xarxa està limitada pel que fa a connectors (plugins) i plantilles d’estils. Per defecte el sistema té preinstal·lats alguns estils i connectors que creiem interessants. Si necessites alguna plantilla gratuïta o algun connector concret ens la pots demanar a través d’aquest formulari. Si la teva web necessita més control de la que et permet aquest servei et recomanem que contractis tu mateix un servei de hosting.

Neteja i renovació de l’espaibau.net

Per tal de mantenir l’espaibau actualitzat de continguts i no s’acumulin webs desfasades de projectes antics que potser ja no tenen valor, BAU esborrarà al final de cada curs totes les pàgines web. Si volguessis mantenir i renovar la web un altre any podràs fer una còpia de seguretat i tornar-la a instal·lar en el mateix servidor un any mes.
La mateixa còpia de seguretat et servirà per transferir la web a un altre servidor personal que contractis, etc.

Espai WEB sense WordPress instal·lat

Si el que necessites és un espai web sobre el qual poder instal·lar algun altre sistema HTML o similar, pot demanar-nos-ho a través d’aquest mateix formulari.