la primera-caixa ocuparà el 100% de la pàgina sempre, sigui quina sigui l'ample del visor
la segona-caixa ocuparà el 100% de la pàgina amb un màxim de 800px. Després ja no creixerà sinó que quedarà centrada.
la tercera-caixa tindrà el color de fons GROC quan la veiem en un visor de >1000px, en color VERMELL en un visor de més de >500px i en VERD en un visor mòbil <500px;
Dins la quarta-caixa hi vivim dues caixetes petites, que ocupem sempre el 50% de l'amplada.
Dins la quarta-caixa hi vivim dues caixetes petites, que ocupem sempre el 50% de l'amplada.
Dins la cinquena-caixa hi vivim dues caixetes petites, que ocupem el 50% de l'amplada si el visor és >500px, sinó estem una sota de l'altre al 100%.
Dins la cinquena-caixa hi vivim dues caixetes petites, que ocupem el 50% de l'amplada si el visor és >500px, sinó estem una sota de l'altre al 100%.
la sisena-caixa NO es veurà si el visor és més gran de 500px
la setena-caixa NOMÉS es veurà si el visor és més gran de 500px, en mòbil no :(